Emilia Grzęda


Technik w Zakładzie

Mikrobiologii Rolniczej

W projekcie odpowiedzialna za analizy mikrobiologiczne w tym przygotowywanie podłoży mikrobiologicznych, odczynników oraz czynny udział w doświadczeniach szklarniowych oraz polowych

Kim jestem

Technik w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej. W latach 2005-2007 zdobyła tytuł technika administracji w Centrum Edukacji Europejskiej w Puławach . W tej samej szkole zdobyła tytuł technika ochrony środowiska. W roku 2007 odbyła staż w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, a w roku 2008 rozpoczęła pracę na stanowisku: technik. Od roku 2013 jest sekretarką Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB. Ponadto od 2015 roku czynnie uczestniczy w przygotowaniach szczepionki zawierającej bakterie brodawkowe dla roślin bobowatych (Nitragina).

W jakich badaniach uczestniczę

Specjalizuję się w badaniach mikrobiologicznych gleby. Wykonuje analizy aktywności enzymatycznej gleb takie jak oznaczanie aktywności fosfatazy kwaśnej, fosfatazy zasadowej oraz dehydrogenazy. Dodatkowo przeprowadzam oznaczanie ogólnej liczebności bakterii metodami klasycznymi z wykorzystaniem selektywnych podłoży. Na co dzień wykonuję prace związane z przygotowywaniem odczynników, sterylizacją i myciem szkła laboratoryjnego, które w badaniach mikrobiologicznych odgrywa niezwykle ważną rolę. Jestem odpowiedzialna za utrzymanie sterylnych warunków  niezbędnych do prowadzenia prac w laboratorium mikrobiologicznym z bakteriami glebowymi. Mam przyjemność uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych  w naszym zakładzie.

Czym się interesuję zawodowo

Przedmiotem moich zainteresowań jest przede wszystkim środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem roślin uprawnych i bakterii. Mam przyjemność uczestniczyć w doświadczeniach szklarniowych jak również polowych prowadzonych na obszarze naszego Instytutu. Na co dzień mam możliwość brania udziału w niezwykle ważnych etapach prac doświadczalnych związanych ze wzrostem roślin oraz obserwacją interakcji po zastosowaniu dodatków doglebowych bądź stosowanych inokulantów.

Moje cele na przyszłość

Chciałbym, aby moja praca  przynosiła jak najwięcej korzyści. Mam nadzieję, że dalej będę mogła rozwijać się na polu zawodowym związanym z aktywnością mikrobiologiczną gleby. Chciałabym nadal mieć możliwość uczestnictwa w projektach naukowych, które dają mi szanse zdobywania wiedzy, umiejętności pracy w zespole oraz rozszerzają moje horyzonty.

Nagrody i wyróżnienia

  • 2016 Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w rolnictwie oraz współudział w realizacji, wdrażaniu i upowszechnianiu wyników pracy naukowej pt.: „Wdrożenie do praktyki rolniczej i promocja nowych szczepionek zawierających bakterie symbiotyczne roślin bobowatych”.
  • Wyróżnienie za najlepszą prezentacje wyników badań na konferencji naukowej 2016 Siebielec Sylwia, Grela Marlena, Grzęda Emilia, Kozieł Monika, Siebielec Grzegorz. Wpływ warunków stresowych w postaci suszy i nadmiernego uwilgotnienia na liczebność różnych grup mikroorganizmów glebowych. IV Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Lublin 2016.

Moje pasje poza pracą

Poza pracą jestem mamą dwóch chłopców Adasia i Szymona. Pasjonuje mnie stylizacja paznokci inaczej mówiąc pielęgnowanie i estetyka  dłoni. Mówi się, że dłonie są naszą wizytówką, dlatego moim zdaniem warto skutecznie o nie dbać. W wolnych chwilach czytam książki, chętnie wybieram się na wycieczki rowerowe  i spacery z moimi chłopakami. Czynnie uczestniczę w życiu mojej gminy jako członek Rady Sołeckiej.