mgr Sławomir Wydra


Specjalista w Zakładzie

Gleboznawstwa Erozji

i Ochrony Gruntów

W projekcie odpowiedzialny za pobór i przygotowanie próbek glebowych do badań oraz realizację doświadczeń szklarniowych i polowych

Kim jestem

Specjalista w Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów od 2018 roku. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Gleboznawstwo, Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów i Kartografia Gleb.

W jakich badaniach uczestniczę

Specjalizuję się w analizach związanych z fizyką gleb m.in. określaniem  zawartości  łatwo-dysperującego iłu (RDC) w wodzie i wilgotnością gleb. Ponadto zajmuje się oznaczaniem zawartości rtęci w glebach i odpadach na analizatorze Hydra IIC. Do moich obowiązków należy pobieranie próbek gleby w terenie i ich przygotowaniem do analiz laboratoryjnych oraz prace związane z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń polowych/wazonowych. Biorę również udział w realizacji Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej oraz badaniach aktualnego stanu gleb pochodzenia organicznego.

Czym się interesuję zawodowo/Moje cele na przyszłość

Przedmiotem moich zainteresowań w pracy jest szeroko rozumiane gleboznawstwo i tematyka związana z ochroną gruntów. W przyszłości chciałbym dalej rozwijać się w w/w kierunkach oraz zdobyć wiedzę w zakresie geograficznego systemu informacji.

Moje pasje poza pracą

Jestem tatą  dwuletniej Julii. Interesuję się  psychologią społeczną a w szczególności aspektami natury i relacji międzyludzkich. W wolnych chwilach uczę się grać na gitarze akustycznej i basowej. Gdy dopisuje pogoda i zdrowie przemierzam kilometry na rowerze. Audiofil lubiący mocne brzmienia.