Synergia z projektami

W dniu 28 luty 2023 r. mieliśmy niesamowitą okazję uczestniczyć w pierwszym spotkaniu projektowym Misji Glebowej “NBSoil” – Horyzont Europa w Puławach.  NBSoil (Nature Based Solutions for Soil Management) to czteroletni projekt realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy pod koordynacją dr hab. Grzegorza Siebielca, prof. IUNG-PIB (Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów).

Jego ogólnym celem jest zaprojektowanie atrakcyjnego programu, aby umożliwić doradcom ds. gleby wdrożenie holistycznego podejścia, otworzyć się na wizję zdrowia gleby poprzez rozwiązania oparte na naturze (NBS) i skutecznie współpracować w różnych skalach czasowych i przestrzennych.

NBSoil koncentruje się na 6 wielofunkcyjnych kategoriach NBS, aby opracować całościowe podejście do zarządzania gruntami, technologiami przyjaznymi dla użytkownika, włączającymi oraz obejmującymi pielęgnację gleby we wszystkich procesach zarządzania gruntami i związanych z nimi procesami decyzyjnymi.

Uczestnictwo w spotkaniu 16 partnerów z kraju i zagranicy to dla nas niesamowita okazji do rozwoju osobistego, wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych znajomości a przede wszystkim podjęcie kolejnych rozmów i działań w  kierunku dalszych planów badawczych.

Jesteśmy wdzięczni, iż możemy rozwijać się pod okiem Naukowców będących pionierami w dziedzinie rolnictwa i dziedzin pokrewnych. Jest to dla nas ważna lekcja na przyszłość. Jak budować zespoły, planować pakiety badawcze, stawiać hipotezy oraz skrupulatnie realizować cele będące przedmiotem kluczowych założeń wymienionych we wniosku projektowym. Rozmowa oraz synergia niewątpliwie daje nam możliwości dalszego rozwoju, zwiększenia sukcesu, a w konsekwencji korzystnego rezultatu.