NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół składa się z osób pracujących w trzech różnych jednostkach naukowych tj. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zbudowaliśmy interdyscyplinarny zespół posiadający unikatowe i uzupełniające się umiejętności i wiedzę. Nasz „team” skupia najlepszych specjalistów w zakresie mikrobiologii, biologii, ochrony środowiska, inżynierii  środowiska oraz analityki chemicznej.

Stworzyliśmy nasz zespół, aby rozwijać unikalne technologie wytwarzania bionawozów na bazie odpadów organicznych i mikroorganizmów, wspomagających zrównoważony rozwój produkcji roślinnej, jako wsparcie dla rozwoju gospodarki odpadami w cyklu zamkniętym oraz strategii adaptacji i mitygacji zmian klimatu w rolnictwie, szczególnie w odniesieniu do przeciwdziałania suszy. Naszymi badaniami odpowiadamy też na konieczność zwiększania niezależności naszego kraju w zakresie gospodarki nawozowej i produkcji energii. Zagospodarowanie pofermentu będzie sprzyjać rozwojowi instalacji biogazowych.

Działamy na najwyższym poziomie mając do dyspozycji najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą oraz bogate zaplecze laboratoryjne.

Nasz zespół doradczy to wybitni naukowcy. Doświadczenie i kompetencje naszych Ekspertów, przy wykorzystaniu naszej wiedzy, chęci do pracy oraz najnowocześniejszych technologii, są również gwarancją naszego powodzenia i osiągania zamierzonych celów.

OTO SKŁAD NASZEGO ZESPOŁU:

(klikając nazwisko napisane pogrubioną czcionką, można zapoznać się z sylwetką danej osoby)

Kierownik projektu:

Zespół naukowo-badawczy:

  • dr Aleksandra Ukalska – Jaruga – Specjalista ds. składu bionawozu (IUNG-PIB)
  • mgr Małgorzata Martyna Woźniak – Specjalista ds. inokulacji (IUNG-PIB)
  • dr Andrzej Lewicki – Specjalista ds. fermentacji (UP Poznań)
  • dr Jakub Pulka – Specjalista ds. kompostowania (UP Poznań)
  • dr inż. Szymon Szufa – Starszy technolog procesu toryfikacji (Politechnika Łódzka)
  • dr inż. Łukasz Adrian – Technolog ds. koncepcji projektu i przekonfigurowania instalacji do toryfikacji (Politechnika Łódzka)
  • mgr inż. Piotr Piersa – Technolog ds. przekonfigurowania instalacji do (Politechnika Łódzka)

Zespół specjalistów laboratoryjnych

Zespół doradczy

  • dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB (IUNG-PIB)
  • prof. dr hab. Jacek Dach (UP Poznań)