mgr Grzegorz Skomra


Specjalista w Zakładzie

Gleboznawstwa Erozji

i Ochrony Gruntów

W projekcie odpowiedzialny za pobór i przygotowanie próbek glebowych do badań oraz realizację doświadczeń szklarniowych i polowych

Kim jestem

Specjalista w Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów od 2017 roku. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Magister inżynier kierunku technika rolnicza i leśna. Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Gleboznawstwo, Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów i Kartografia Gleb.

W jakich badaniach uczestniczę

Specjalizuję się w analizach związanych z fizyką gleb, w tym oznaczaniem składu granulometrycznego, inaczej mówiąc uziarnienia lub tekstury gleby, metodami areometrycznymi oraz laserowymi. Do moich obowiązków należy również pobieranie próbek gleby w terenie wraz z ich preparowaniem do oznaczeń laboratoryjnych oraz prace związane z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń polowych/wazonowych. Biorę również udział w realizacji Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej oraz dotacji celowej „Aktualizacja bazy danych gleb organicznych i mokradeł nietorfowych na gruntach rolnych jako etap wyznaczenia obszarów objętych wymogami GAEC2”

Czym się interesuję zawodowo/Moje cele na przyszłość

Interesuję się analizami dotyczącymi struktury gleb. Możliwość uczestnictwa w projektach naukowych, a zarazem rozwój metodyczny w analizach glebowych dają mi szanse zdobywania nowej wiedzy i rozszerza moje horyzonty. Udział w pracach terenowych na obszarze całej Polski, zakładanie doświadczeniach mikropoletkowych to praca dająca możliwość bycia aktywnym fizycznie, a także rozwijająca zdolności logistyczne. Mam przyjemność monitorować wilgotność gleb w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej w gospodarstwach referencyjnych oraz dbam o ich prawidłowe funkcjonowanie.

Moje pasje poza pracą

W wolnym czasie lubię oglądać filmy, interesuję się sportem, głównie piłką nożną i siatkówką oraz grami komputerowymi. Interesuję się nowinkami rolniczymi, nowoczesną technika rolniczą a także innowacjami w produkcji roślinnej i zwierzęcej.