Redaktor gościnny

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania publikacji do nowego numeru specjalnego czasopisma Agronomy “The Role of Phytobiomes in Plant Health and Productivity”.

Redaktorem gościnnym tego wydania jest:

  • Dr inż. Sylwia Siebielec
  • Dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB

Szczegóły na stronie czasopisma: https://www.mdpi.com/…/agronomy/special_issues/8957U83OO2

Termin zgłaszania publikacji do druku upływa 30.01.2025 r.

Czasopismo Agronomy jest uwzględnione w wykazie czasopism naukowych.