mgr Łukasz Pecio


Asystent

w Zakładzie Biochemii

i Jakości Plonów

Kim jestem – praca i kariera naukowa

Jestem asystentem w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów IUNG-PIB oraz Specjalistą w Zakładzie Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W 2007 r. uzyskałem tytuł magistra inż. technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

W 2018 r. otworzyłem przewód doktorski w sprawie nadania stopnia doktora nauk farmaceutycznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Tematem rozprawy doktorskiej jest „Izolacja fenolowych inhibitorów cholinoesteraz (AChE/BChE) z kory Yucca schidigera Roezl., oparta o ich aktywność biologiczną” (promotorami są prof. dr hab. Wiesław Oleszek i dr hab. Tomasz Mroczek, prof. LMU).

Jakie badania prowadzę – ścieżka rozwoju i zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim metody chromatograficzne izolacji związków pochodzenia naturalnego i metody spektroskopowe wyznaczania struktur związków chemicznych, w tym spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) i spektrometria mas (MS). Specjalizuję się również w chromatograficznych metodach oznaczeń jakościowych i ilościowych.

W swoim dorobku naukowym posiadam ponad 80 publikacji naukowych, a mój h-index wynosi 20. Większość moich prac tyczy się poszukiwania nowych związków w surowcach roślinnych i poszukiwania ich właściwości biologicznych – antyutleniających, przeciw-nowotworowych, przeciw-zapalnych i anty-neurodegeneracyjnych (vide temat doktoratu). Swoją szczególną uwagę kieruję w ostatnim czasie wykorzystaniu metod statystycznych i chromatografii sprzężonej ze spektrometrią mas do poszukiwania substancji markerowych, np. w interakcjach roślina-pasożyt i chemotaksonomii.

Moje cele na przyszłość

Jestem bardzo zainteresowany możliwościami analitycznymi jakie daje nowoczesna spektrometria mas i chcę wykorzystywać moje doświadczenie w tej dziedzinie do poszukiwania substancji (grzybowych i roślinnych), które mogą być wykorzystane do diagnostyki chorób roślinnych i ludzkich oraz ich leczenia. Interesuje mnie również los substancji roślinnych w przewodzie pokarmowym i interakcje z jego florą bakteryjną, co może mieć kluczowe znaczenie dla zrozumienia podstaw działania naturalnych medykamentów.

Moje pasje poza pracą

Bardzo lubię spędzać czas na łonie natury, uwielbiam długie spacery i wędrówki po górach, na rowerze jeżdżę do utraty tchu, ale żyć nie mogę tylko bez Żony 😊