mgr Piotr Gembal


Specjalista w Zakładzie

Gleboznawstwa Erozji

i Ochrony Gruntów

W projekcie odpowiedzialny za oznaczenia fizykochemiczne próbek glebowych oraz realizację doświadczeń szklarniowych i polowych

Kim jestem

Specjalista w Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB. Magister chemii, specjalność chemia organiczna. Praca magisterska pt. „Krystalografia rentgenowska biologicznie czynnych pochodnych pirydotiazyny” realizowana w Zakładzie Krystalografii Wydziału Nauk Ścisłych Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy) w Siedlcach, promotor dr hab. Zbigniew Karczmarzyk.

W jakich badaniach uczestniczę

Wykonuję analizy chemiczne gleb, osadów ściekowych i dennych, kompostów oraz roślin. Oznaczam węgiel organiczny metodą Tiurina, węgiel całkowity i azot całkowity metodą suchego spalania (w Analizatorze Elementarnym Vario Macro Cube), azot mineralny (azotanowy, azotynowy, amonowy) metodą analizy przepływowej ciągłej z segmentacją strumienia (Analizator Przepływowy QuAAtro39), węglany metodą Scheiblera.

Czym się interesuję zawodowo

Moje zainteresowania zawodowe skupiają się głównie na poznawaniu nowych metod oznaczania składników pokarmowych dla roślin, przemianach węgla i azotu w środowisku glebowym oraz wykorzystaniu różnych dodatków organicznych do gleby w celu poprawy ich jakości i produktywności.

Moje cele na przyszłość

Poszerzanie i pogłębianie wiedzy na temat przemian i procesów biochemicznych jakim podlegają związki węgla i azotu w ekosystemie glebowym, optymalizacja stosowanych metod analitycznych oraz wdrażanie i walidacja nowych, szczególnie tych wykorzystujących zasady „czystej i bezpiecznej chemii”, implementacja reguł kontroli i monitorowania jakości badań laboratoryjnych.

Moje pasje poza pracą

Uwielbiam eksplorować i obserwować naturę. Podejmuję eskapady na wciąż jeszcze dzikie i bioróżnorodne tereny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego czy Małopolskiego Przełomu Wisły. Uczę się rozpoznawać gatunki roślin, owadów, ptaków. Interesuje mnie wykorzystanie dziko rosnących roślin w celach leczniczych i żywieniowych.